Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte i Villaföreningen Rosen torsdagen den 19 maj 2011.

Närvarande: Anna Schnell, Liljegatan 12, Katarina Pettersson, Rimbogatan 19, Maria Pyy, Rimbogatan 26, Klas och Agneta Österberg, Liljegatan 14, Stig Lindahl, Hammarbygatan 6 och Margareta Kihlgren, Oxelgatan 11. Kalle Spörndly, Furugatan 7,  anslöt vid punkt 6.

1. Mötet öppnades av villföreningens ordförande Anna Schnell.

2. Dagordning och kallelse godkändes

3. Till mötesordförande valdes Anna Schnell, till mötessekreterare Margareta Kihlgren och till justerinspersoner Stig Lindahl och Maria Pyy.

4. Under året har föreningen haft 116 betalande medlemmar. Antalet hushåll i området är 240.

5. Under året har det inte funnits anledning att arbeta fram några rapporter eller skrivelser.

6. Styrelsen har under året bestått av Anna Schnell (ordförande), Lars Holmström (ledamot), Marjo Nevala Löfkvist (ledamot), Katarina Pettersson (ledamot), Åsa Sahlin (ledamot), Karl-Eric Spörndly (suppleant och kassör), styrelsen  har under året haft fem möten.
Under året har föreningen fått en hemsida, www.rosens.n.nu, där har bl.a. ett nyhetsbrev publicerats som också delats ut till alla hushåll i området. Valborgsfirande ordnades som vanligt, dessutom arrangerades Rosens dag vid Boivies (Bäves) backar och en skiddag i skogsdungen bakom Boländernas förskola. Intressegrupper har också startats kring områdets historia med en insamling av fotografier och kring möjligheten att samverka kring upphandling av olika produkter och tjänster. Sedan tidigare finns en intressegrupp kring grannsamverkan som under året deltagit i ett möte med närpolisen och där fått information om nya möjligheter till stöldmärkning. Stig Lindahl kommer att skriva om detta i nyhetsbrevet. Under 2011 planeras en gårdsförsäljning där Rosens medlemmar ska kunna sälja det de önskar, detta kommer att annonseras i UNT och på annat sätt.
Kassörens rapport visade att föreningens ekonomi är god, revisorn finner att räkenskaperna förts i god ordning.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

8. Som ordförande omvaldes Anna Schnell, som ledamöter valdes Lars Holmström, Marjo Nevala Löfkvist, Katarina Pettersson, Åsa Sahlin samt Maria Pyy, styrelsen konstituerar sig själv. Som revisorer valdes Peter Löfgren och Lars Kyllerstedt. Styrelsen fick i uppdrag att hitta medlemmar till valberedningen inför nästa års styrelseval.

9. Årsavgiften fastställdes till 50:-, dvs oförändrad.

10. Arvodet till styrelsemedlemmarna fastställdes till 200:-, dvs oförändrad.

11. Ett förslag om firande av föreningens 90-årsjubileum 2012 diskuterades kort.

12. Årsmötet avslutades.


Vid tangenterna:  Margareta Kihlgren

____________________________

Gilla www.rosens.n.nu på Facebook

____________________________

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.